2) Celiakie

13.05.2011 20:17

1)

Celiakie je celoživotní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku. U lidí s touto nesnášenlivostí dochází působením lepku ke změně povrchu sliznice tenkého střeva, mizí zde mikroklky a klky. V důsledku toho se povrch tenkého střeva snižuje, s tím se zmenšuje jeho schopnost trávení a vstřebávání živin.

Typickými příznaky jsou průjem, plynatost, křeče, pokles hmotnosti nebo únava.

Tato porucha se může projevit kdykoliv, v dětství i v dospělosti a může mít různé projevy. U dětí se celiakie nečastěji objevuje brzy po poté, co jim byla prvně podána strava obsahující lepek – krupičková kaše, piškoty a polévky zahuštěné moukou. Děti začnou trpět průjmy, mají objemné nápadně zapáchající stolice. Trpí bolestmi v bříšku, které se začíná postupně zvětšovat. Děti ztrácejí chuť k jídlu, jsou často plačtivé a mrzuté. Ubývají na váze a málo rostou. Může se také projevit anémie z nedostatku železa.

U starších dětí a u dospělých často propuká onemocnění po zátěži (nemoc, těhotenství). Kromě typických příznaků se může objevit zvracení, snížená chuť k jídlu, anémie, osteoporóza (řídnutí kostí), zvýšená kazivost zubů, bolesti kloubů, deprese nebo únava.

Léčba celiakie

Samotná příčina celiakie (tzn. nesnášenlivost lepku) je trvalá a není v současné době vyléčitelná. Proto je jedinou terapií celoživotní vyloučení lepku z potravy. Na bezlepkovou dietu tělo příznivě reaguje velmi rychle. Lidé s těžkou akutní formou celiakie (tzv. floridní) musejí zpočátku vynechat mléko, tučná jídla, těžké a dráždivé potraviny. To je nutné během doby, než se vzpamatuje sliznice tenkého střeva. Po jejím zahojení je možné jíst všechny potraviny, které neobsahují lepek.

Zdroj: Společnost pro bezlepkovou dietu o.s.

------------------

2)

Celiakie z pohledu www.celiac.com:

Celiakie, také známá jako nesnášenlivost lepku, je genetická porucha. Příznaky celiakie mohou sahat od klasických příznaků, jako je průjem, ztráta hmotnosti, podvýživa s příznaky nedostatku živin až k ne-gastrointestinálním příznakům. Toto onemocnění nejčastěji postihuje Evropany (zejména ze severní Evropy), ale nejnovější studie ukazují, že stejně tak ovlivňuje i hispánskou, černou a asijskou populaci. Postižená osoba trpí poškozením klků tenkého střeva(zkrácení a vilózní zploštění) po požití antigenů zrn (toxické sekvence aminokyselin), které se nacházejí v pšenici, žitě a ječmeni. Oves byl tradičně také považován za toxický pro celiaky, ale nedávné vědecké studie prokázaly opak. Tento výzkum nicméně stále probíhá a je ještě příliš brzy na pevné závěry. Vzhledem k široké škále příznaků celiakie může být obtížné tuto poruchu určit. Tyto příznaky mohou být v rozsahu od mírných slabostí, bolesti kostí a aftózní stomatitidy až k chronickému průjmu, nadýmání a progresivnímu hubnutí. Pokud člověk s touto poruchou neustále jí lepek, studie prokázaly, že se u něj zvýší pravděpodobnost rakoviny zažívacího ústrojí o faktor 40 až 100 krát vyšší než u normální populace. Dále, až u 15 procent pacientů s neléčenou celiakií se vyvýjí gastrointestinální karcinom nebo lymfom. Je proto důležité, aby nemoc byla rychle a správně diagnostikována, aby bylo možné zahájit léčbu co nejdříve co nejdříve.

http://www.celiac.com/

3)

Celiakie z pohledu www.testceliakie.cz

Příznaky celiakie

Mezi typické střevní příznaky v dětství patří průjmy, ale v dospělosti jsou časté i urputné zácpy, popřípadě zcela chybí. Narušená střevní sliznice postupně přestává plnit své funkce, vyhlazuje se a postupně se projevují příznaky špatného vstřebávání živin (vitamínů, bílkovin, vápníku aj.). Vzniká tak chudokrevnost, zvyšuje se lomivost kostí, zpomaluje růst, zhoršuje hojení ran, objevují se kožní obtíže event. svědivé vyrážky, záněty v ústech, zvyšuje se kazivost zubů, lomivost nehtů, padání vlasů, objevuje se slabost, únava, event. deprese a jiné nespecifické projevy.

Zánětem narušená střevní sliznice se stává propustnější i pro další antigeny potravy než je lepek. Mohou tak druhotně vznikat nesčetné potravinové alergie. Dietou neléčený chronický zánět střeva v průběhu let pak sám může vést k nejobávanějším komplikacím celiakie s vysokou úmrtností – k maligním lymfomům a karcinomům zažívacího ústrojí.

V souvislosti s neléčenou celiakií se však uvádí celkově vyšší výskyt maligních nádorů i mimo trávicí trakt. Spolu s predispozicí k poruše imunity a vzniku celiakie souvisí i častější vznik jiných autoimunit jako například diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní záněty štítné žlázy, revmatoidní artritidy, různé typy nefropatií aj.

Patogeneze celiakie

Intestinální enteropatie je u celiakie způsobována kombinací genetických faktorů a faktorů prostředí. Z faktorů prostředí je nejdůležitější gluten. Z genetických faktorů je nejdůležitější HLA systém a některé další geny. Současné genetické studie využívající DNA čipy potvrdily, že HLA systém je nejdůležitějším genetickým faktorem.

Největší množství pacientů trpících celiakií nese variantu HLA-DQ2 a většina zbylých pacientů pak nese alelu HLA-DQ8 nebo HLA-DRB1*04.

Uvedené HLA alely predisponují pacienty k celiakii tím, že preferenčně prezentují peptidy z glutenu helprovým T buňkám označovaným jako CD4 v lamina propria tenkého střeva. Tyto T buňky se po rozpoznání glutenových peptidů aktivují a produkují mnoho různých cytokinů, z nichž převažuje interferon gama. Tím se vyvolává kaskáda zánětlivých reakcí ve střevní stěně, což vede k drobným lézím tenkého střeva. Gluten z potravy obsahuje velké množství epitopů, rozpoznávaných T buňkami a tyto epitopy obsahují velké množství aminokyselin prolinu a glutaminu. Právě vysoký podíl prolinu způsobuje, že tyto peptidy jsou rezistentní na štěpení žaludečními, pankreatickými i intestinálními proteázami. Potrava bohatá na gluten pak zvyšuje množství těchto imunoreaktivních epitopů v tenkém střevě.

Současně některé glutaminy z glutenových peptidů jsou katalyticky deaminovány enzymem transglutaminázou 2 a tato deaminace posiluje jejich imunogennost tím, že se lépe vážou na vazebná místa uvedených HLA proteinů.

Zatímco odpověď na gluten zprostředkovaná HLA systémem je dobře prostudována, existují ještě některé nezodpovězené otázky.

  • Gluten přijímaný v potravě zvyšuje propustnost stěny tenkého střeva. Zdá se, že zvýšená propustnost je dána zvýšením exprese proteinu zonulinu, což může být způsobeno vylučováním cytokinů aktivovanými T buňkami CD4.
  • Gluten vede k vyšší produkci interleukinu 15 v lamina propria i v epitelu tenkého střeva. To vede ke změnám v expresích dalších genů, čehož následkem je zabíjení střevních buněk lymfocyty.
  • Konzumace glutenu vede k produkci protilátek proti transglutamináze 2.

http://www.testceliakie.cz/priznaky-celiakie.html