11-11-03 Jak je to s ovsem?

Vybráno ze stránek Státní  zemědělské a potravinářské inspekce

Označování potravin údajem „BEZ LEPKU" nebo „BEZLEPKOVÉ"

Takto lze označit potraviny které:

  • že jsou složeny nebo vyrobeny pouze ze surovin, které neobsahují žádné složky z pšenice nebo ostatních druhů Triticum jako špalda (Triticum spelta L.), kamut (Triticum polonicum L.) nebo tvrdá pšenice, ječmen, žito, oves a z jejich křížených odrůd; a u kterých obsah lepku činí nejvýše 20 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě, nebo
  • obsahují složky z pšenice, nebo ostatních druhů z rodu Tritium jako špalda (Triticum spelta L.), kamut (Tritium polonicum L.) nebo tvrdá pšenice, ječmene, žita, ovsa a z jejich hybridních odrůd a u kterých obsah lepku činí nejvýše 100 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě, nebo
  • obsahují složky nebo směs složek uvedených výše a u kterých obsah lepku činí nejvýše 100 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě.

To tedy znamená, že pokud použijete pšenici a spol, potravina může obsahovat 5x více  lepku, než když použijete pouze přirozeně bezlepkové obiloviny.

Označování potravin údajem „PŘIROZENĚ BEZLEPKOVÉ"

 Za přirozeně bezlepkové považujeme potraviny, které jsou složeny nebo vyrobeny pouze ze surovin, které neobsahují žádné složky z pšenice nebo ostatních druhů Triticum jako špalda (Triticum spelta L.), kamut (Triticum polonicum L.) nebo tvrdá pšenice, ječmen, žito, oves a z jejich křížených odrůd; a u kterých obsah lepku činí nejvýše 20 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě.

Pozn. autora: přesto, že je zde opět oves uváděn jako obilovina, která není přirozeně bezlepková, níže se dočteme, že pokud ale obsah lepku nepřekročí hranici 20 mg/kg v hotovém výrobku (tzn., že nebyl kontaminován lepkem), může být použit do výrobků označených jako bezlepkové v současné době, a podle chystané změny EU jako výrobek s velmi nízkým obsahem lepku.

__________________

Legislativa v EU a ve světě

Na evropské úrovni zmíněnou oblast upravuje směrnice týkající se potravin určených pro zvláštní výživu (89/398/EHS ve znění Směrnice 1999/41/ES), která se zabývá bezlepkovými potravinami. Celoevropsky tuto problematiku upravuje nařízení komise č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 s použitelností od roku 2012. Evropské limity pro obsah lepku v potravinách pro zvláštní výživu jsou upraveny v článku 3 výše citovaného nařízení:
Velmi nízký obsah lepku: při obsahu lepku v potravině 100mg/kg potraviny
Bez lepku: při obsahu lepku v potravině 20mg/kg potraviny

Oves jako složka bezlepkových potravin je povolen, avšak obsah lepku finální potraviny nesmí překročit hranici 20mg/kg potraviny.

 

Pozn. autora: Z výše uvedeného vyplývá, že pokud "zvládáme" potraviny s obsahem do 100 mg/kg, oves se bohatě vejde do této podmínky. Protože ale citlivost na lepek je velmi individuální a pro mnoho lidí je hranice 20mg/kg maximální, potom je na místě velká opatrnost a neměl by být používán v kombinaci s jinými přirozeně bezlepkovými obilovinami, ale pouze jako doplněk zeleninových a luštěninových jídel.