11-08-27 Lékařské pověry

Přinášíme překlad článku ze stránek  celiac.com  s přáním, aby od doby, kdy vyšel, již ztratil na aktuálnosti

Celiac.com 01/14/2009

Tento článek vyšel na podzim 2008 ve vydání Celiac.com 's-Scott Newsletter

Lékařské pověry

Citlivost na lepek a celiakie je již dlouho považována za onemocnění střev. To má bohužel má za následek celou řadu chybných lékařských závěrů, které vedou k omezenému a zkreslenému pohledu na vliv lepku na lidské zdraví. Po více než padesátiletém boji je celiakie konečně široce uznávána i mimo lékařské profese jako běžné onemocnění, léčitelné pouze bezlepkovou dietou. (To je z velké části dílem aktivního úsilí několika výzkumných pracovníků a mnoha podporujících skupin v posledních dvou nebo třech desetiletích.) Uznání významu bezlepkové diety při Duhringově chorobě ale stále ještě nedosáhlo odpovídající úrovně. Někteří dermatologové nadále předepisují dapson, často zlehčují nebo své pacienty seznamují s bezlepkovou dietou coby alternativní léčbou. Ta je zvláště důležitá u osob citlivých na lepek pro snížení rizika některých druhů rakoviny, ale mnozí ji tvrdošíjně odmítají, nebo dokonce naznačují, že jde o terapeutickou alternativu.

 

Mnozí neurologové, psychiatři a psychologové, přestože existují přesvědčivé důkazy o zhoubném vlivu lepku v celé řadě neurologických a psychiatrických onemocnění, většinou stále ignorují tyto údaje ve prospěch farmakologických intervencí. Tato chemická ošetření zahrnují škálu vedlejších účinků s dlouhodobým experimentováním a s cílem najít "správnou" dávku, která nakonec stejně nedokáže plné zmírnění příznaků pacientů nebo zastavení progresi nemoci, navíc obvykle sníží u pacientů šanci nemoc zvládnout kvůli omezenému stavu vědomí. Epilepsie, cerebelární  ataxie, periferní neuropatie, schizofrenie, deficit pozornosti, poruchy učení, depresivní onemocnění se doposud léčí farmakologicky, nikoli dietou.  

 

Početné hlasité a politicky aktivní skupiny bouřlivě odsuzují konzumaci rozličných jídel s nepřesvědčivým nebo úplně chybějícím důkazem podporujícím tyto zákazy. Jiní vychvalují jeden nebo více potravinových doplňků nebo fantastické účinky úžasných substancí, které vyléčí všechny neduhy a zaručují dlouhý a plodný život. Tato zvláštní doporučení sahají od konzumace melounových semínek, acai bobulí, různých postupů půstu, dělené stravy, odšťavňování, omelety z vaječného bílku, pšeničných klíčků, nízkotučné diety až po očistu tlustého střeva kávovým klystýrem.  A ačkoli chybí jasný důkaz o působení těchto praktik, přesto jsou následovány a rozvíjeny k dokonalosti.   

 

Já tady nenavrhuji, aby lékaři podporovali tyto očistné a dietní výstřelky. Hodně lékařů je však rezistentních vůči jejich vlastní odborné literatuře, která přináší pevné důkazy obviňující lepek jako příčinu nemoci, zatímco sporné farmaceutické řešení připomíná pověrčivé praktiky. Důkazy jsou jasné a přesvědčivé. Neurologické, psychiatrické a autoimunitní onemocnění jsou často zmírněna omezením lepku. Přesto stále slyšíme o farmakologických intervencích, které poskytují menší pomoc a jen krátkodobou naději na úlevu.    

 

Široce publikovaný dětský alergolog a gastroenterolog, Rodney Ford, potvrdil pádnými argumenty svou teorii, že lepkem vyvolané neurologické poškození je místo, kde syndrom intolerance lepku a celiakie začíná, ve své poslední knize s názvem "Full of It". To je teorie, která dává smysl v jinak záhadných individuálních změnách postupu tohoto onemocnění. To také vysvětluje vysoký výskyt protilátek na lepek nalezených  M. Hadjivassiliou a jeho skupinou u pacientů s neurologickými onemocněními neznámého původu (57%), zatímco pouze u čtvrtiny z tohoto procenta se jednalo o celiakii.
 

Dohan a Grassberger, následovaný Singhem a Kayem jasně stanovili léčebnou roli bezlepkové a bezmléčné diety u schizofrenie. Avšak následné zveřejnění několika velmi neprůkazných, špatně navržených a nedbale provedených studií umožnilo obvyklou racionalizaci přinášející ignorování solidních, dřívějších výsledků studií uvedených výše. Toto popření pokračuje i přes nedávné zveřejnění publikace od Anthony De Santis a jeho skupiny, ze zjištění SPECT nálezů (SPECT je zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny, která dokáže zobrazit prostorové rozložení nějaké radioaktivně značené látky v těle. Na rozdíl od rentgenových metod, které zobrazují tělní struktury, se tato metoda soustředí na zobrazení funkce daných orgánů, pozn. překl.) u schizofrenních pacientů, jejichž krevní oběh v mozku a chování se vrátilo do "normálu" po zahájení bezlepkové diety.  

 

Podobné práce s autistickými osobami prováděných Kalle Reicheltem, Paulem Shattockem a mnoha dalšími, ukazují, že strava bez lepku a mléčných výrobků je u této skupiny skutečným příslibem pro redukování symptomů. Zrovna tak  z Nunnykirk školy ve Velké Británii byly hlášeny ohromující zvraty v učení po nasazení bezlepkové diety. Asi dvě třetiny neléčených dětí s celiakií vykazují příznaky deficitu pozornosti. Již dávno byla u těchto dětí hlášena normalizace stavu do jednoho roku od zahájení bezlepkové diety (viz: http://members.shaw.ca/oldsite/My_Master 27s_thesis.htm% ).

 

Přes všechny přesvědčivé důkazy o opaku většina alopatických praktiků pokračuje v tvrzení, že lepek je zdravá potravina a nadále doporučuje jeho denní spotřebu. Možná jsou ochotni připustit roli lepku při celiakii, a dokonce u Dhornovy choroby, ale i nadále ignorují všechny ostatní nálezy hlášené v souvislosti s širokým spektrem onemocnění, které obsáhne citlivost na lepek nebo celiakie. Budou i nadále ignorovat nebo popírat možnou hodnotu bezlepkové diety tváří v tvář nezvratným důkazům.

 

Většina těchto lékařů by byla hluboce uražena, kdybych je přirovnal k těm, kteří obhajují kávové klystýry a odšťavňovače, ale jejich postoj ke škodlivosti lepku je zrovna tak vzdálen důkazům předloženým v odborné literatuře.

 

V mém slovníku se zastoupení iracionální víry nazývá "pověra". Tato odolnost proti solidním důkazům je stejně frustrující, ať jde o zavedení kávy do konečníku nebo o polykání další chemické sloučeniny od prosperující farmaceutické firmy, navzdory důkazům, že bezlepková strava může přinést výsledky, které jsou nejvíc žádoucí pro pacienta.

 

http://www.celiac.com/articles/21670/1/Medical-Superstitions-of-the-Twenty-First-Century/Page1.html